RIG


O RIG

Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu powstała w dniu 31 stycznia 1996 roku i jest wpisana do rejestru izb gospodarczych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. RIG zrzesza obecnie 80 przedsiębiorstw różnej wielkości i różnych branż z tereniu południowej Wielkopolski. Izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych oraz statut.