« Wróć

Przedsiębiorca roku 2012 - zasady

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu ogłasza V edycję konkursu :

PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2012


Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach:

Przedsiębiorca Roku 2012 – w kategorii przedsiębiorstwo duże
Przedsiębiorca Roku 2012 – w kategorii przedsiębiorstwo średnie
Przedsiębiorca Roku 2012 – w kategorii przedsiębiorstwo małe i mikroprzedsiębiorstwo
W konkursie biorą udział właściciele oraz zarządcy firm zrzeszeni w Regionalnej Izbie oraz inne jednostki nie zrzeszone funkcjonujące na terenie miasta i powiatu kaliskiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa i złożenie jej drogą e-mailową ( rig@zeto.kalisz.pl) , faxem: 62 764 57 83, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w biurze RIG do dnia 10.12.2012 r. Zgłoszenia mogą dokonać firmy, organizacje biznesowe i społeczne, stowarzyszenia, członkowie RIG oraz inne osoby fizyczne.

W oparciu o analizę nadesłanych deklaracji Zarząd RIG dokona oceny nadesłanych wniosków i wyboru laureatów a następnie w przeprowadzonej wizytacji w tych jednostkach dokona ostatecznej akceptacji nadanego tytułu.

Zwycięzcy konkursu otrzymają:

- statuetkę

- oprawiony w ramę certyfikat

- granty reklamowe dla firmy

Wręczenie nagród odbędzie się będzie podczas dorocznego VII Karnawałowego Balu Biznesmena i Lekarzy, który odbędzie się w dniu

9 lutego 2013 r. w kompleksie gastronomicznym MARGO.

 

W załączeniu przesyłamy deklarację uczestnictwa w konkursie z prośbą o zgłaszanie kandydatów do biura Regionalnej Izby Gospodarczej.


Z upoważnienia Zarządu

Andrzej Spychalski

Dyrektor RIG