« Wróć

Opracowania

Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Raport Końcowy Zespołu Projektowego: "Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"