« Wróć

O RIG

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu powstała w dniu 31 stycznia 1996 roku i jest wpisana do rejestru izb gospodarczych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. RIG zrzesza obecnie 80 przedsiębiorstw różnej wielkości i różnych branż z terenu południowej Wielkopolski. Izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych oraz statut.

Misją Regionalnej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych szkoleniowych i doradczych, a także innych usług realizowanych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zgłaszanymi przez klientów