Przystąpienie do RIG jest bardzo proste.

 

Należy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy, który podlega akceptacji Zarządu RIG i dokonać jednorazowej wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł oraz składek członkowskich. Wysokość składek członkowskich uzależniona jest od ilości osób zatrudnionych w firmie.