Dajemy dostęp do bezpłatnej informacji gospodarczej.

Promujemy firmy w materiałach reklamowych Izby.

Umożliwiamy nawiązanie kontaktów i integracje z czołowymi firmami regionu.

Organizujemy szkolenia kierowane do członków Izby i osób z zewnątrz.

Kojarzymy oferty firm.

Udzielamy aktualnych informacji i pomagamy w pisaniu wniosków aplikacyjnych o środki z Unii Europejskiej.

Umożliwiamy udział w spotkaniach ze znanymi przedsiębiorcami i politykami.

Organizujemy spotkania z władzami samorządowymi miasta.