« Wróć

Członkostwo

Co daje członkowstwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej?

• dostęp do bezpłatnej informacji gospodarczej

• promocję firmy w materiałach reklamowych Izby

• nawiązanie kontaktów i integracje z czołowymi firmami regionu

• udział w szkoleniach kierowanych wyłącznie dla członków Izby

• dostęp do usług kojarzenia ofert firm

• dostęp do aktualnej informacji na temat Unii Europejskiej

• możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi przedsiębiorcami i politykami

• udział w tanich szkoleniach kierowanych zarówno dla członków Izby jak i osób z zewnątrz.

 

Izba poprzez organizacje oraz współ organizację szkoleń oraz konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia i seminaria, przeznaczone w przeważającej mierze dla pracowników - specjalistów oraz kadry menedżerskiej średniego szczebla. Wszystkie te szkolenia i seminaria gwarantują zdobycie wiedzy od wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie.

 

Rekomendacje dla członków

• RIG udziela rekomendacji swoim członkom.

• W obecnej sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje wiele firm o złej sławie, potencjalni partnerzy chętnie korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa. Dlatego też Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu udziela swoim członkom rekomendacji biznesowych.

 

Koszty przystąpienia do członkostwa Regionalnej Izby Gospodarczej:

według podjętej Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu z dnia 22 marca 2018 r. przystępujący do członkostwa zobowiązany jest do opłacania rocznych składek członkowskich, różniących się wysokością w zależności od wielkości zatrudnienia, tj.:

 

200 zł  – jednorazowe wpisowe dla nowo przystępujących  członków do RIG  

 

- 480 zł – dla członków zatrudniających od 0-3 pracowników

- 840 zł -  dla członków zatrudniających od 4-10 pracowników

- 1020 zł – dla członków zatrudniających od 11-20 pracowników

- 1500 zł – dla członków zatrudniających od 21-50 pracowników

- 1800 zł – dla członków zatrudniających od 51-100 pracowników

- 2400 zł – dla członków zatrudniających od 101-250 pracowników

- 2760 zł – dla członków zatrudniających od 251-500 pracowników

- 4020 zł – dla członków zatrudniających powyżej 500 pracowników