« Wróć

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD INWESTYCJI POCZĄTKOWYCH

Uprzejmie informujemy, że wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe.

Zgodnie z zapisami uchwały - zwalnia sie z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat budynki lub ich części oraz zwiazane z nimi grunty i budowle, polożone na terenie miasta Kalisza, stanowiące inwestycję początkową. Zwolnieniu podlegają określone w uchwale budynki, grunty i budowle zajęte na prowadzenie:

  • działalności produkcyjnej - z wyłączeniem produkcji materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, produkcji paliw, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
  • działalności polegającej na magazynowaniu, sortowaniu i składniu towarów - zwolnienie przysługuje w przypadku inwestycji początkowej, której efektem będzie powstanie magazynu, hali magazynowej o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2
  • dzialałności usługowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu ( PBO, SSC, R&D, ITO ) - zwolnienie przysługuje w przypadku inwestycji początkowej, w wyniku której powstanie budynek biurowy o powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2

Zachęcamy do zapoznania sie z uchwałą oraz innymi formami pomocy publicznej dla przedsiebiorców w Kaliszu: https://www.kalisz.pl/biznes/wsparcie-dla-biznesu

Link do uchwały: https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2021_38_557.pdf

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kalisza - tel. 62 765 43 38, e-mail: inwestor@um.kalisz.pl

 

Dodany 25.05.2021