« Wróć

TERAZ POLSKA

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do 31. edycji Konkursu ,,Teraz Polska''. Wnioski konkursowe o przyznanie znaku Teraz Polska'' można składać do 29 stycznia 2021 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie ,,Teraz Polska'' mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i działania.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i uslugach Godła ,,Teraz Polska'' - znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Będą mogli również wylorzystywać znak ,,Teraz Polska'' w kampaniach reklamowych oraz działaniach firmy a takze brac udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ASM - Centrum Badan i Analiz Rynku, ponad 70% respondentow uwaza, że produkty i usługi oznaczone symbolem ,,Teraz Polska'' charakteryzują sie wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne, wyjatkowe oraz maja atut krajowego pochodzenia. Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem ,,Teraz Polska''. Według Laureatow Godło ,,Teraz Polska'' to przede wszystkim narzędzie wspomagajace budowanie marki Firmy, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste zakończenie Konkursu ,,Teraz Polska'' odbędzie ie w czerwcu 2021 roku. Podczas uroczystości w Warszawie, przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki ,,Teraz Polska''.

Aby zgłosić sie do Konkursu ,, Teraz Polska'' nalezy:

  • przesłać do Fundacji wypelnioną ankietę rejestracyną 
  • nastepnie do dnia 29 stycznia 2021 roku przesłać do Fundacji wypelniona ankietę weryfikacyjną, 
  • wnieśc opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Członkowie naszej Izby otrzymują rabat 500 zł od opłaty weryfikacyjnej. W celu otrzymania rabatu należy w ankiecie rejestracyjnej - w polu źródło informacji o konkursie - wpisaćpełną nazwę naszej Izby.

Po przeslaniu do Fundacji wypelnionej ankiety rejestracyjnej, kazda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisje Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną nalezy odesłać do dnia 29 stycznia 2021 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej . Jej wysokośc jest uzależniona: dla firm produkcyjnych - od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych - od przychodu netto w roku 2019.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu ,,Teraz Polska'' oraz regulamin znajduja sie na stronie  https://terazpolska.pl/konkurs

W przypadku dodatkowych pytań zwiaznych z Konkursem ,, Teraz Polska'' prosimy o kontakt z Biurem Konkursu ,,Teraz Polska'' , tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl

 

Dodany 10.12.2020

Galeria zdjęć