« Wróć

Dofinansowanie do szkoleń

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania z 80% dofinansowania do szkoleń z zakresu m.in.:

 • budowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • planowania inwestycji,
 • zarządzania projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne,
 • posługiwania się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • efektywnego i asertywnego komunikowania się,
 • obsługiwania wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - uprawnień elektrycznych G1, G2, G3.

Pełna lista szkoleń dostępna tutaj: Rekomendacja Rady Sektorowej.

Nabór wniosków będzie trwał od 10 maja 2022 r. do wyczerpania przewidzianej alokacji (2 000 000 zł).

Dokumenty  rekrutacyjne (wypełnione i przesłane w Systemie przez Przedsiębiorcę) podlegają weryfikacji w momencie dostępności/uwolnienia środków, o których mowa powyżej.

UWAGA: Formularze zgłoszeniowe Przedsiębiorców przesłane w Systemie, a zawierające wnioski na kwotę przewyższającą poziom środków przewidzianych do wydatkowania/uwolnionych środków o których mowa powyżej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostaną odrzucone bez weryfikacji (status: „odrzucona rejestracja”) i będą mogły być ponownie przesłane w kolejnym naborze.

Zapraszamy mikro, małe, średnie i duże firmy z całej Polski działające w branży odzysk materiałowy surowców oraz posiadające wpisany kod PKD z działu 38 (działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem, i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców).

Jakie środki można uzyskać?

Limit wsparcia (dofinansowanie) na 1 Pracownika wynosi 6 684 zł netto oraz może stanowić 80% wartości netto szkoleń. Przedsiębiorca wnosi 20% wkładu własnego.

W projekcie nie przewidziano limitów na firmę (NIP). Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje ilu pracowników deleguje do projektu i w związku z tym, jaki budżet będzie na ten cel potrzebny.

Planując kwotę, o jaką Przedsiębiorstwo będzie wnioskować należy wziąć pod uwagę również limity na dofinansowanie do osobogodziny konkretnego szkolenia, szczegóły w zał. 2 do Regulaminu.

Jak zgłosić się do projektu, wziąć udział w szkoleniach i je rozliczyć?

 1. Należy wypełnić i uzupełnić Formularz na stronie www PARP dostępny tutaj.
 2. Zarejestrować konto Przedsiębiorstwa w elektronicznym systemie oraz uzupełnić i przesłać do weryfikacji wymagane dokumenty.
 3. Po pozytywnej weryfikacji podpisać udostępnioną umowę z Operatorem.
 4. Założyć konto Przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych, znaleźć szkolenia zgodne z Rekomendacją Rady oraz zgłosić je w elektronicznym systemie do weryfikacji Operatora.
 5. Po pozytywnej weryfikacji należy odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie/certyfikat o podniesieniu kompetencji/kwalifikacji.
 6. Złożyć wniosek o refundację.

Po szczegółowe informacje na temat dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Operatorem: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług rozwojowych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców:

Dodany 06.05.2022

Galeria zdjęć