ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO - CENTRUM KSZTAŁCENIA w KALISZU

Adres:
ul. Skalmierzycka 2A 62-800 Kalisz

Telefon: 62 767 40 88
Adres e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl
Strona www: www.zdz.kalisz.pl

Opis

            Zakład Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym, organizacją pozarządową.

Świadczymy usługi szkoleniowe dla wszystkich grup zawodowych: dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli firm oraz dla pracowników na różnych stanowiskach pracy. Zwracamy się także do tych, którym jest trudniej niż pozostałym: do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży.

            Oferujemy możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, uzyskanie uprawnień zawodowych i specjalistycznych, przyuczenie i wyuczenie zawodu /przekwalifikowanie/, oraz doskonalenie zawodowe w różnych zawodach i specjalnościach.

ZDZ jako nowoczesna jednostka oświatowa o ugruntowanej pozycji na rynku szkoleniowym, systematycznie dostosowuje swoją ofertę szkoleniową do zapotrzebowania i wymogów przemysłu
w naszym regionie. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu elastycznie reagujemy na potrzeby rynku pracy, a w szczególności na zapotrzebowania szkoleniowe zgłaszane przez przemysł.

Nasze atuty to:

  •  wieloletnie doświadczenie,
  •  stabilna i wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli, wykładowców, instruktorów, trenerów,
  •  własna, odpowiednio wyposażona, dostosowana do wymogów szkoleniowych baza dydaktyczno – techniczna, w tym m.in.: sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, komputerowe, warsztaty do praktycznego nauczania, place manewrowe do nauki jazdy,
  • nowoczesne, wciąż modyfikowane własne programy nauczania, podręczniki, materiały szkoleniowe,
  • działające przy ZDZ komisje kwalifikacyjne,
  • Agencja Zatrudnienia i Poradnictwa Zawodowego,
  • uzyskany w 2003 r. Certyfikat Jakości EN ISO 9001:2008,
  • akredytacje Kuratorium Oświaty w Poznaniu na prowadzenie kilkudziesięciu kursów,
  •  wpis ZDZ do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod nr ewid. 2.30/00016/2004.

Zdjęcia