Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres:
ul. Nowy Świat 2A 62-800 Kalisz

Telefon: 62 767 20 11
Adres e-mail: pwik@kl.onet.pl
Strona www: www.wodociagi-kalisz.pl

Opis

Produkcja, dostawa i sprzedaż wody na zaopatrzenie ludności. Odbiór i oczyszczanie ścieków. Budowa i konserwacja urządzeo wodociągowych, prowadzenie inwestycji.

Zdjęcia