Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO s.c.

Adres:

Telefon: 62 767 23 30; 764 22 96
Adres e-mail: biuro@eko.kalisz.pl
Strona www: www.eko.kalisz.pl

Opis

Usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, segregacja surowców wtornych, czyszczenie ulic, chodników i terenów leśnych.

Zdjęcia