Targi China Homelife Show i China Machinex >>

Grupa 21 przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu i Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski uczestniczyła w dniach 6-7 czerwca w Targach China Homelife Show i China Machinex zorganizowanych w Centrum Targowo-Kongresowych PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie koło Warszawy.

Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu >>

W dniu wczorajszym, tj. 21 marca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.

Pożyczki JEREMIE >>

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu jest powiernikiem Funduszu Pożyczkowego z Programu JEREMIE 1 dla Wielkopolski zarządzanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Do chwili obecnej w wyniku owocnej współpracy 8 firm uzyskało pożyczki na cele inwestycyjne i ogólnorozwojowe.

Spotkanie wigilijne z władzami samorządowymi Kalisza >>

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Restauracji KOMODA odbyło się tradycyjne spotkanie członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu oraz Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski z Prezydentem Miasta Kalisza, Panem Grzegorzem Sapińskim, Wicestarostą Powiatu Kaliskiego, Panem Janem Kłyszem oraz Przewodniczącym Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta, Panem Krzysztofem Koszelą. Spotkanie prowadził Prezes Izby, Pan Marek Antczak.

pokaż wszystkie
RIG
ul. Częstochowska 25 p. 9 • 62-800 Kalisz
rig@zeto.kalisz.pl • 62 764 57 83
All rights reserved ® Regionalna Izba Gospodarcza, Kalisz 2012
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Pink Elephant