Intelektualne Śniadanie biznesowe 24 września 2014r >>

W imieniu obu Zarządów serdecznie zapraszam Szanowne Koleżanki i Kolegów na kolejne Intelektualne Śniadanie Biznesowe, które odbędzie się 24 września 2014r w sali Kryształowej Klubu Komoda przy ulicy Niecałej. Początek godzina 11:00.

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu sygnatariuszem projektu o powołaniu „Centrum Arbitrażu i Mediacji” >>

W dniu 25 sierpnia w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z udziałem i pod protektoratem Janusza Piechocińskiego W-ce Premiera, Ministra Gospodarki RP i pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Mariana Gorynia odbyła się konferencja otwierająca Ogólnopolski Projekt Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Ukonstytuowanie Zarządu RIG po Walnym Zgromadzeniu Członków >>

W dniu 12.08.2013r w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu podczas posiedzenia Zarządu RIG w Kaliszu dokonano wyboru Wiceprezesów Izby. Zostali nimi Margota Suszyńska z Firmy Kal- Pab, Tomasz Gałęzka z Firmy Allegro, Józef Pilarczyk z Firmy Elektryk.

Marek Antczak ponownie wybrany Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu >>

We wtorek tj 24 czerwca 2014r odbyło się Walne sprawozdawczo- wyborcze zebranie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu. Zebranie przyjęło bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 rok oraz udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

pokaż wszystkie
RIG
ul. Częstochowska 25 p. 9 • 62-800 Kalisz
rig@zeto.kalisz.pl • 62 764 57 83
All rights reserved ® Regionalna Izba Gospodarcza, Kalisz 2012
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Pink Elephant