« Wróć

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KLASTRA SPOŻYWCZEGO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

W dniu 18.06.2019 r. w restauracji Zdrojowa w Opatówku obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski. Zebranie otworzył Wiceprezes Klastra Tadeusz Rak, który na przewodniczącego zebrania zaproponował Andrzeja Spychalskiego, także Wiceprezesa i koordynatora Klastra. Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu Klastra oraz omówili dokumenty finansowe.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat, udzieliło absolutorium Zarządowi za 2018 r. oraz przeznaczyło wypracowany zysk na działalność statutową.

 

 

JAN KOLAŃSKI REZYGNUJE Z FUNKCJI PREZESA

NOWYM PREZESEM KLASTRA SPOŻYWCZEGO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZOSTAJE DR HAB. KRZYSZTOF KOSZELA- KIEROWNIK KATEDRY INFORMATYKI STOSOWANEJ 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

                                                                                                                                                                                     

 

Obradujące w dniu 18.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski przyjęło rezygnację z funkcji Prezesa po 10 letniej działalności Jana Kolańskiego. Nowym Prezesem Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało dr hab. Krzysztofa Koszelę, kierownika katedry informatyki stosowanej, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pan Krzysztof Koszela był dotychczas członkiem Zarządu Klastra i Dyrektorem ds. rozwoju rynków zagranicznych w firmie Colian Sp. z.o.o.

Za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu i umacnianiu Klastra oraz wspomaganiu potencjału innowacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw, Walne Zgromadzenie nadało Janowi Kolańskiemu tytuł honorowego Prezesa Klastra.

Na wakujące miejsca w Zarządzie powołano nowych członków:

  • Marcina Szuławę – Dyrektora finansowego firmy Colian Sp. z.o.o.
  • Konrada Golczaka - Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego EWA S.A. w Krotoszynie.

 

 

 

NOWI CZŁONKOWIE KLASTRA SPOŻYWCZEGO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

                                               

                                                                                                                                                                               

 

Zarząd Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski zatwierdził wnioski o przyjęcie następujących członków:

 

1. Członek wspierający – firma Adamantis Sp. z.o.o. i reprezentujący ją członek zwyczajny Wiesław Motyl.

    Firma rozpoczęła przygotowania do budowy nowego o wysokiej technologii innowacyjnej zakładu produkcji        napojów z roślin wysokobiałkowych oraz przetworów na nich opartych.

2. Członek wspierający – Stowarzyszenie EIT FOOD Uniwersytetu Warszawskiego i reprezentujący je   

     członek zwyczajny Maciej Bartoń.

3.  Członek wspierający – Stowarzyszenie Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i reprezentujący je członek  zwyczajny Bartosz Demianiuk.

 Wymienione Stowarzyszenia o dużym potencjale specjalistycznej, innowacyjnej wiedzy stanowić będą istotne wsparcie w kreowaniu żywności wysokiej jakości.

Nowo powołani członkowie zaprezentowali się podczas Walnego Zgromadzenia członków Klastra, a Pan Maciej Bartoń przedstawił interesującą prezentację pt. „Żywność wysokiej jakości, nowe spojrzenie”.

Dodany 19.06.2019

Galeria zdjęć