« Wróć

Zostań Welkopolskim Prezdsiębiorcą-dotacja na rozpoczęcie działalności

Milo nam zakomunikować, że Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu wspólnie z firmą Verbum-Akademia Szkoleń Sp. z o.o. uzyskała aplikację w wysokości 1 998 900,00 zł na realizację projektu: ”Zostań Wielkopolskim Przedsiębiorcom”.

Projekt adresowany jest do 45 osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego chętnych do podjęcia samodzielnej działalności biznesowej.

Z grupy zrekrutowanych uczestników, którzy objęci zostaną programem szkoleniowo-doradczym obejmującym podstawową wiedzę dotyczącą zakładania, prowadzenia i finansowania samodzielnej działalności wyłoniona zostanie grupa 36 osób, która otrzyma bezzwrotną dotację.

Jednorazowa dotacja ustalona została w wysokości 23 000,00 zł oraz dodatkowo przyznane zostanie tzw. finansowanie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie przez 1 rok na pokrycie opłat bieżących nowo utworzonej firmy oraz 1 300,00 na specjalistyczne usługi doradcze.

Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2018 r.

Już dziś Regionalna Izba Gospodarcza prowadzi wstępną rejestrację osób chętnych do podjęcia działalności.

Na przełomie grudnia i stycznia przewidujemy skierowanie do chętnych ankiety kwalifikacyjnej, która szczegółowo zbada kryteria proceduralne uczestnictwa w projekcie i utworzy listę rankingową uczestników poszerzoną o 5 osób jako rezerwę.

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do zgłaszania swojego uczestnictwa w projekcie na adres e-mailowy: rig@zeto.kalisz.pl lub telefonicznie 62 764 57 83 podając imię i nazwisko adres zamieszkania pesel, telefon i e-mail. Dodatkowych informacji udziela biuro RIG w Kaliszu ul. Częstochowska 25 pok.11

UWAGA! Proszę rozważyć możliwość skierowania do projektu sprawdzonych i zaufanych osób współpracujących z Państwa firmą, którzy w oparciu o oferowane środki otworzą firmę kooperacyjną.

Dodany 03.04.2018

Galeria zdjęć