« Wróć

Walne Zgromadzenie członków RIG

PRZEŁOMOWE  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KALISZU

   W czwartek 28.03.2019 r. odbyło się doroczne  Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Regionalnej Izby Gospodarczej, które wysłuchało sprawozdania przedstawionego przez Andrzeja Spychalskiego oraz zatwierdziło bilans a tak że rachunek zysków i strat za 2018 rok. Kwintesencją tej części Walnego Zgromadzenia było udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 NOWE INICJATYWY- NOWE PERSPEKTYWY

SĄD ARBITRAŻOWY I CENTRUM MEDIACJI

Walne Zgromadzenie uchwaliło nowy statut Izby / niezmieniany od chwili jej utworzenia /  w oparciu o Ustawę o Izbach Gospodarczych i Ustawę o Organizacjach Pracodawców.

Statut rozszerza zakres oddziaływania Regionalnej Izby na obszar subregionu kaliskiego, umożliwia tworzenie oddziałów, wprowadza i porządkuje regulacje systemowe i organizacyjne.

Kluczową regulacją jest prawne usytuowanie przy Izbie powoływanego do życia Sądu Arbitrażowego o zasięgu ogólnokrajowym oraz Centrum Mediacji.

Chcemy podejmować wysiłki by ucywilizować i przyśpieszyć rozstrzyganie sporów  gospodarczych  za pośrednictwem arbitrażu i mediacji.  Wykonana praca wychodzi  na przeciw zapowiedziom Rządowym o systemowych rozwiązaniach prawnych upowszechniających powołane przez nas instytucje.

Po raz trzeci, wydaje się że tym razem skutecznie, podejmujemy próbę powołania tych oczekiwanych przez przedsiębiorców Instytucji celem polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych.

 Nasz optymizm i nadzieje wiążą się z przyjęciem zaproszenia do współpracy przez  liczną grupę dynamicznych , energicznych , doświadczonych i profesjonalnych w działaniu  młodych  krakowskich prawników, poszerzaną o prawników subregionu kaliskiego i Wielkopolski.

Jest to nasza odpowiedź na spowolnienie  gospodarczego orzecznictwa sądowego w kraju, które rozstrzyga spory w bardzo odległych terminach i  jest ogromną przeszkodą  w funkcjonowaniu i  rozwoju przedsiębiorstw a niekiedy je rujnuje.  Będzie profesjonalnie, taniej i  szybciej i poufnie.

Walne Zgromadzenie uchwaliło Statut i określiło ustrój  Sądu Arbitrażowego.  Prace nad tymi dokumentami trwały kilka miesięcy a największy wysiłek w to dzieło włożyli:  Rafał Fras, Magdalena Gabryelczyk, Michał Gajda, Bartosz Grole, Ryszard Moczyński i Andrzej Spychalski.

 

Zarząd RIG na odrębnym posiedzeniu powołał na Przewodniczącego Rady Arbitrażowej mecenasa  Pawła Sikorę z Krakowa, który specjalizuje się w postępowaniu sadowym i arbitrażowym, prawie spółek , restrukturyzacji i upadłości.
Na Dyrektora Generalnego Sądu powołano Andrzeja Spychalskiego. Zarząd RIG powołał także pierwsze grupy doświadczonych arbitrów-orzeczników oraz mediatorów które systematycznie będą rozszerzane.

Rozpoczynamy prace organizacyjne, budujemy strukturę i procedury Sądu w Kaliszu.

 

MAREK ANTCZAK, TOMEK GAŁĘZKA, JÓZEF PILARSKI USTEPUJĄ Z KIEROWNICTWA IZBY

Od  wielu miesięcy w dyskusjach między członkami Zarządu Izby przewijała się myśl o potrzebie a wręcz konieczności odmłodzenia jej kierownictwa oraz składu członkowskiego i dopuszczenia do zarządzania Izbą młodej generacji przedsiębiorców. Wykorzystanie energii, odwagi i  entuzjazmu młodego pokolenia jest szansą na wniesienie świeżej mentalności biznesowej w poczynaniach RIG.

Po blisko 25 latach transformacji i nie przerwanej działalności  naszej Izby , zgodnie zresztą z wcześniejszą zapowiedzią  wdrażamy w życie tą myśl, robiąc miejsce dla młodych ludzi przy sterach naszej organizacji - powiedział Marek Antczak . Następnie zaproponował przyjęcie swojej rezygnacji z funkcji Prezesa oraz rezygnacji z funkcji W-ce Prezesa Tomasza Gałęzki i Józefa Pilarczyka.

Marek Antczak i Tomasz Gałęzka pełnili swoje funkcje przez 14 lat a Józef Pilarczyk przez 6 lat.

To szczególny moment, nastraja  refleksją nad przeobrażeniami lokalnej gospodarki,  rozwojem innowacyjności i podnoszenia konkurencyjności  przedsiębiorstw.

  Walne Zgromadzenie przyjęło zgłoszone rezygnacje i nadało Markowi Antczakowi oraz Tomaszowi Gałęzce tytuły honorowego Prezesa Izby a Józefowi Pilarczykowi okolicznościowe podziękowania wraz z trzema tortami ufundowanymi przez firmę PHU Amiga-Bis  Grzegorza Kuświka

 W wyborach uzupełniających nowym Prezesem został wybrany Ryszard Moczyński :

Urodzony 29.09.1972
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, licencjat
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania, magister
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia podyplomowe z rachunkowości
W latach 1997-2006 w Firmie DE GAMA COMPUTERS STUDIO SA. KALISZ, Prezes Zarządu- Dyrektor Finansowy
od 1999- do chwili obecnej właściciel firmy MR MANAGER – usługi doradztwa finansowego i prowadzenie ksiąg rachunkowych
W latach 2010-2014 Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wlkp.
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu
członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej
Biegły Sądowy z zakresu rachunkowości
Przewodniczący i uczestnik wielu zespołów eksperckich w projektach europejskich
Walne Zgromadzenie  wybrało także nowych członków Zarządu.

 W jego skład weszli:

 Remigiusz Kalwarski
Ur. 15.12.1975
Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu oraz Master Coach of NLP
Trener Polskiej Akademii Kultury i Sportu
 Prezes Zarządu   Grupa PROQ  Sp. z.o.o. Remigiusz Kalwarski,     Dawid Wojcieszak.

Członek Izby od 2018 r.

Współorganizator wielu wydarzeń szkoleniowo-marketingowych współorganizowanych z Izbą:
Festiwal Profesjonalistów
Business Lunch w Gutowie
Business Lunch Delux
Spotkanie wigilijno-noworoczne
Krzysztof Michalak

Ur. 04.11.1972
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny kierunek Automatyka i Robotyka
Studia podyplomowe Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, zarządzanie jakością
Kanadyjski Instytut Zarządzania, roczny kurs na managerów, Management 2002
Roczny kurs w Royal Institute of Technology KTH w Szwecji
Członek Zarządu Dyrektor Generalny Tekni Kalisz
 

Maciej Witczak
Ur. 28.08.1978 r
Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Elektroniki, oraz Wydział Elektrotechniki o specjalności Układy elektryczne i elektroniczne w przemyśle,
Aktualnie studiuje w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie –Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych –Business Inteligence oraz w Szkle Głównej Menadżerskiej w Warszawie –Doctor of Business Administration (DBA).
Prezes zarządu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. od 2015 r.

Biegły sądowy z dziedziny telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej.

Członek rady nadzorczej w Kaliskich Linii Autobusowych, Przewodniczący rady nadzorczej spółki ENERGA MKS Kalisz itp.

Karol Wojdziak
Ur. 29.08. 1979 r.

Wykształcenie:
wyższe-Politechnika Poznańska- Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
ukończony kurs nauczycielski, pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznej nauki zawodu
ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
właściciel firmy BOMIS-SUPER –motoryzacja, sieć barów kebab

 

Dodany 29.03.2019

Galeria zdjęć