« Wróć

Tradycyjne spotkanie wigilijno-noworoczne

 

W imieniu Zarządów Regionalnej Izby Gospodarczej i Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski w Kaliszu miło mi poinformować, że tradycyjnie organizujemy w dniu 6.12.2018 r. w Sali Kryształowej Klubu KOMODA w Kaliszu ul. Niecała tym razem o godz. 16.00 spotkanie wigilijno-noworoczne.

Program spotkania składa się z dwóch części:

Części biznesowej w której przewidujemy m.in.:
wypowiedzi przedstawicieli nowo wybranych władz samorządowych Kalisza, powiatu kaliskiego i województwa wielkopolskiego ( o szczegółach poinformujemy po zakończonych wyborach i ukonstytuowaniu się władz).
prezentację idei utworzenia przy Izbie Gospodarczej Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji.
prezentację wybranych firm i inicjatyw biznesowych Kalisza
podsumowanie rocznej działalności Izby i Klastra – życzenia świąteczno-noworoczne
Części kulinarnej – tradycyjna kolacja wigilijna z kolędami - toastem staropolskim.

 

Udział w spotkaniu jest odpłatny i wynosi 200 zł brutto /osoba

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek RIG w Kaliszu

Nr 81 1910 1048 2410 0271 9526 0001

lub gotówką za pokwitowaniem w biurze RIG w Kaliszu najpóźniej do dnia 30.11.2018 r.

 

Biuro RIG wystawi faktury za udział w spotkaniu, które zostaną przekazane drogą e-mailową.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość, po uprzednim zgłoszeniu, udziału w spotkaniu dwóch osób z jednej firmy.

Dokonana wpłata jest potwierdzeniem obecności.

 

 

 

Dodany 31.10.2018

Galeria zdjęć