« Wróć

Szkolenie -Podatki 2019 po zmianach

Liczne zmiany w przepisach prawa obowiązujące od stycznia 2019 roku a dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej wymagają omówienia , wyjaśnienia i jednoznacznej interpretacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznych firm Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu  organizujemy   w dniu 28 stycznia 2019 roku seminarium szkoleniowe, które odbędzie się w sali konferencyjnej Inkubatora ul. Częstochowska 25 II piętro.

Początek zajęć godzina 10. 00 - zakończenie ok. godz.14.30.

Zajęcia poprowadzą specjaliści i eksperci  z renomowanej Kancelarii Prawnej TL HUB Z Poznania. Z firmą tą mamy bardzo pozytywne doświadczenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Prawo
Zasady stosowania kar umownych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego w umowach między przedsiębiorcami.
Pierwsze półrocze obowiązywania RODO okiem Inspektora Ochrony Danych – dobre praktyki oraz wyjaśnienia powstałych wątpliwości – zadawanie pytań.
Podatki
Podatki dochodowe – podsumowanie zmian w 2019 r.
Pojazdy samochodowe w działalności firmy – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego.
Podatek VAT 2019 – bieżące problemy.
Jeśli w trakcie rekrutacji pojawią się inne zagadnienia lub jeśli Państwo zgłoszą dodatkowe problemy prawne do wyjaśnienia i przedyskutowania postaramy się rozszerzyć agendę seminarium.

Seminarium ma charakter komercyjny. Koszt uczestnictwa 200 zł netto + 23% VAT = 246 zł od osoby.

Imienne  zgłoszenia uczestników prosimy kierować na e-mail rig@zeto.kalisz.pl  lub Tel 62 764 57 83, formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Należność za udział w szkoleniu prosimy przesłać na rachunek bankowy nr 81 1910 1048 2410 0271 9526 0001. Po otrzymaniu środków niezwłocznie przekażemy pocztą elektroniczną fakturę.

 

 

Dodany 14.01.2019