« Wróć

Szkolenia +

Uprzejmie informujemy, że Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu wspólnie z Europejską Grupą Doradczą organizuje dla firm należących do naszej Izby oraz współpracujących z nami bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe szkolenia, które odbędą się w dniach 10-12 maja 2011 r. w ośrodku Wityng (www.wityng.pl) w Mikorzynie koło Ślesina.

Szkolenie organizowane jest w dwóch 12-osobowych grupach w następujących tematach:
- „Zarządzanie projektami ”
-„Zarządzanie zmianą”
W załączeniu przesyłamy ramowe programy szkolenia.
Jednocześnie informujemy, że każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat specjalisty TUV NORD Polska Spo. z o.o. 
Przykładowy wzór certyfikatu załączamy.
Organizatorzy szkolenia zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, trenerów oraz obecność przedstawiciela jednostki certyfikującej. Uczestnicy szkolenia na własny koszt zobowiązani są dojechać do miejsca szkolenia.
Rozważymy możliwość zorganizowanego transportu.
Regionalna Izba Gospodarcza przyjmuje zgłoszenia w oparciu o załączony wzór ankiety  do dnia 20 kwietnia.  W zależności od otrzymanych zgłoszeń ustalimy jedną grupę 24-osobową lub dwie grupy 12-osobowe. 
UWAGA 1
Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie właściciele  firm lub pracownicy powyżej 45-roku życia. Ponieważ wyjazdowe szkolenie dotyczy członków RIG przewidujemy w godzinach  popołudniowych lub wieczornych imprezy integracyjne. O zakwalifikowanie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
UWAGA 2
Oprócz szkolenia wyjazdowego organizujemy także bezpłatne szkolenia stacjonarne dla szefów firm i pracowników  w Kaliszu w dniach: 8-10.06.2011 r. Rekrutacja odbywa się w identycznym trybie.     O miejscu szkolenia poinformujemy po zrekrutowaniu grup.  Na zgłoszenia oczekujemy do 25 maja 2011 r.
Jeśli zainteresowanie tą tematyką będzie duże jesteśmy w stanie w innych terminach zorganizować kolejne moduły szkoleń. Maksymalna ilość zgłoszeń z jednej firmy nie może przekroczyć 4 osób.
 Andrzej Spychalski-Dyrektor RIG

Dodany 03.04.2018