« Wróć

Spotkanie wigilijno-noworoczne 14.12.2017 r.

Pleszewska Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wlkp. oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu postanowiły wzorem doświadczeń z przed kilku lat zorganizować konferencję – spotkanie biznesowe 150 osobowej grupy przedsiębiorców Kalisza, Ostrowa Wlkp i Pleszewa.

Ta zintegrowana inicjatywa zyskała uznanie Grzegorza Sapińskiego Prezydenta Kalisza i Beaty Klimek Prezydent Ostrowa Wlkp. a także Mariana Adamka Burmistrza Pleszewa. Do udziału w konferencji zapraszamy Krzysztofa Nosala Starostę Kaliskiego, Pawła Rajskiego Starostę Ostrowskiego i Macieja Wasielewskiego Starostę Pleszewskiego. Gościem specjalnym będzie Pani Andżelika Możdżanowska nowo powołana Wiceminister Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konferencja-Spotkanie odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. o godz. 10.00 w kompleksie gastronomicznym MARGO w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 151 z następującą agendą:

Godz. 9.30 – rejestracja uczestników (parter)

Godz. 10.00 – 10.30 kawa powitalna i rozmowy integracyjne (sala 1 piętro)

Godz. 10.30 - powitanie, rozpoczęcie części merytorycznej – Andrzej Spychalski Dyrektor RIG

Godz. 10.35 – 10.50 wystąpienie Grzegorza Sapińskiego Prezydenta Miasta Kalisza, -„Aktualne problemy funkcjonowania Kalisza – wybrane elementy strategii rozwojowej”

Godz. 10.50 - 11.05 wystąpienie Beaty Klimek Prezydent Ostrowa Wlkp.- „Aktualne problemy funkcjonowania Ostrowa Wlkp. – wybrane elementy strategii rozwojowej”

Godz. 11.05 -11.20 wystąpienia Mariana Adamka Burmistrza Pleszewa- „Aktualne problemy funkcjonowania Pleszewa – wybrane elementy strategii rozwojowej”

Godz. 11.20 – 11.50 wystąpienie Andżeliki Możdżanowskiej Wiceminister Rozwoju oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw –„Główne instrumenty wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w polityce rządu – narzędzia finansowego wsparcia innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw”

Godz. 11.50 -12.30 dyskusja - wypowiedzi

Godz. 12.30 – 13.00 odpowiedzi na pytania, podsumowanie i zakończenie części merytorycznej

Godz. 13.00 uroczyste spotkanie wigilijno-noworoczne (sala parter) 

-Życzenia świąteczne i opłatek wigilijny-Marek Antczak Prezes RIG w Kaliszu 

-Życzenia noworoczne – toast staropolski –Tomasz Adamek Prezes IPHPW w Ostrowie Wlkp. i Tadeusz Rak Prezes PIG w Pleszewie  -Kolędy – kolacja wigilijna

W imieniu Zarządów Izb Gospodarczych i Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski mamy przyjemność zaprosić Panią/Pana do udziału w tym wydarzeniu.

Udział w spotkaniu jest odpłatny i wynosi 200 zł brutto /osoba Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek RIG w Kaliszu Nr 81 1910 1048 2410 0271 9526 0001 lub gotówką za pokwitowaniem w biurze RIG w Kaliszu najpóźniej do dnia 07.12.2017 r. tel. 062 764 57 83, e-mail: rig@zeto.kalisz.pl Biuro RIG wystawi faktury za udział w spotkaniu, które zostaną przekazane Państwu w dniu 14 grudnia przed rozpoczęciem spotkania w recepcji przy stoliku z nazwą miasta. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość, po uprzednim zgłoszeniu, udziału dwóch osób z jednej firmy. Dokonana wpłata jest potwierdzeniem udziału w konferencji-spotkaniu.

Prosimy o niezawodną obecność.

Dodany 03.04.2018