« Wróć

Seminarium biznesowe-zmiany w podatkach

Minęło kilka miesięcy od wprowadzenia nowych regulacji prawnych dotyczących zmian w systemie podatkowym kraju. W miesiącu styczniu przy udziale poznańskiej firmy doradczo-szkoleniowej przeprowadziliśmy wielogodzinne szkolenie informacyjne o wszystkich ważniejszych zmianach.

Obecnie pojawia się jeszcze wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących praktycznego stosowania tych przepisów oraz stosowania ich wykładni. Rodzi to wiele napięć i grozi poważnymi konsekwencjami. Regionalna Izba Gospodarcza i Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości będą kontynuować te dobre doświadczenia i w związku z tym w porozumieniu z renomowaną Kancelarią PBC z Poznania organizujemy w dniu 11.09.2017 r. o godz. 10.00 w sali Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 II piętro seminarium biznesowe dla właścicieli oraz osób decyzyjnych odpowiedzialnych w firmie za politykę podatkową.

W programie seminarium przewidujemy omówienie takich zagadnień jak:

1. Dokumentacje cen transferowych od w 2017 i 2018 roku

a. Nowe wymogi i limity

i. Kiedy powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

ii. Nowe elementy dokumentacji cen transferowych

iii. Nowy próg zaangażowania kapitałowego przy ustaleniu powiązań pomiędzy podmiotami

b. Polityka cen transferowych i benchmark (analiza porównawcza)

i. Elementy polityki cen transferowych

ii. Kto zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy porównawczej?

iii. Metody sporządzania benchmarku (analizy porównawczej)

c. Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych

d. Kary i sankcje w przypadku braku dokumentacji

2. Problemy z odliczaniem i zwrotem VAT

a. Problemy z odliczaniem i zwrotem VAT– jak ich unikać?

i. Przypadki oszustw podatkowych, które mogą uwikłać rzetelnych podatników – jak się przed nimi zabezpieczyć

ii. Sposoby na zabezpieczenie prawa do odliczenia VAT oraz prawa do zastosowania stawki preferencyjnej VAT przy sprzedaży

b. Sankcja - dodatkowe zobowiązanie VAT od 01.01.2017 r.

i. Przykłady sankcji 20%, 30% i 100% ii. Jak unikać sankcji VAT?

c. Dobra wiara i procedury ochronne w VAT

i. Podsumowanie orzecznictwa ETS i sądów administracyjnych oraz Interpretacji Indywidualnych dotyczących pojęcia dobrej wiary

ii. Procedury ochronne

iii. Czy stosowanie reguł tzw. dobrej wiary daje 100% bezpieczeństwa?

3. Zmiany w CIT i PIT

a. Uszczelnienie systemu podatkowego i zwalczanie optymalizacji podatkowych

i. Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek

ii. Zmiany w klauzuli nieruchomościowej

iii. Limity przy usługach niematerialnych

iv. Obowiązek uzasadnienia ekonomicznego przy aportach

v. Zmiany dotyczące opodatkowania niektórych pracowniczych programów motywacyjnych

vi. Zmiany w ustalaniu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych tytułem darnym

W trakcie seminarium lub po jego zakończeniu istnieje możliwość ewentualnego indywidualnego rozstrzygnięcia problematycznych zagadnień w Państwa firmie. Zajęcia poprowadzą Tomasz Piekielnik i Michał Sokołowski – doradcy podatkowi.  W spotkaniu uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby z jednej firmy. Udział w seminarium jest bezpłatny. Czas trwania maksymalnie 3-4 godziny. Najpóźniej do dnia 7.09.2017 r. oczekujemy na e-mailowe imienne potwierdzenie zgłoszonych uczestników. e-mail: rig@zeto.kalisz.pl

Dodany 03.04.2018