« Wróć

Rządowy plan pomocy dla firm

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp).

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Jest też możliwość odroczenia terminu płatności składek ZUS oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Najważniejsze działania pakietu antykryzysowego

Wsparcie w wypłacie wynagrodzeń pracowników w firmach z problemami.
- Państwo pokryje połowę wynagrodzenia pracownika.
- Limit dopłaty wyniesie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.
Odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące.
- Późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty.
- Odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS – bez opłat.
Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto.
- Dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło).
- Dla osób samozatrudnionych.
Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.
Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm.
- Podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.
Wsparcie w leasingu dla firm z problemami.
- Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych.


Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu będzie służyła pomocą zainteresowanym przedsiębiorcom w wyżej wymienionych obszarach.

 

 

 

Dodany 19.03.2020