« Wróć

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

 

 

Europejska Grupa Doradcza wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu

 

Zapraszają serdecznie na

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

 

Termin: rozpoczęcie 27 marca 2020 roku

Miejsce:  Restauracja KOMODA ul. Niecała 6, 62-800 Kalisz

 

Cena kursu

3 290,00 zł netto/brutto (zwolnione z VAT)

 

W cenie szkolenia:

koszty przeprowadzenia zajęć, drukowane, oprawione materiały dydaktyczne, aktualna treść aktów prawnych, publikacje: Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Pracy,

przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia kursu

 

Harmonogram kursu znajduje się w załączniku.

 

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

 

Dla kogo:

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

 

UWAGA – ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z UE

od 50% do 80% WARTOŚCI KURSU:

dofinansowanie kursu z Bazy Usług Rozwojowych – o szczegóły należy pytać w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

tel. 62 765 60 55

 

Zapraszamy Państwa także na Kurs Doradcy Restrukturyzacyjnego, który adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw, a przede wszystkim do osób przygotowujących się do egzaminu państwowego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rozpoczęcie najbliższych edycji już 28 lutego 2020 roku we Wrocławiu i w Warszawie.

Cena kursu: 2.490,00 zł netto/brutto (zwolnione z VAT). Istnieje również możliwość dofinansowania kursu z Bazy Usług Rozwojowych.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Joanna Wojterska, tel. 062 767 89 09 wew. 44, asia@eurogrupa.pl, www.radynadzorcze.pl

 

 

Dodany 17.02.2020

Galeria zdjęć