« Wróć

Kurs dla kandydarów na czlonków rad nadzorczych

Uprzejmie informujemy, że po raz czwarty w szczególności po wyborach samorządowych Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu wspólnie z Europejską Grupą Doradczą – jednostką certyfikowaną organizuje  wysoko specjalistyczny kurs szkoleniowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Rozpoczynamy rekrutację chętnych uczestników na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego.

Wstępnie przewidziany termin rozpoczęcia zajęć 22 luty 2019 r. w Kaliszu.

Koszt kursu 3.290,00 PLN.

W tym tygodniu jest promocja świąteczna i cena kursu to 2.690,00 PLN, i co tydzień cena kursu rośnie o 100,00 PLN. Cena ta jest jednak gwarantowana, gdy wraz z formularzem  dokonana będzie wpłata 1.000,00 PLN.

Biuro Regionalnej Izby Gospodarczej przyjmuje zgłoszenia i udziela dodatkowych wyjaśnień pod e-mailem: rig@zeto.kalisz.pl i tel. 62 764 57 83.

Informujemy, że cenę szkolenia można zaliczyć do kosztów firmy i uzyskać do 80 % dofinansowania dla uczestników z grupy MŚP z Bazy Usług Rozwojowych PARP za pośrednictwem Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

W momencie rejestracji kursu, Ministerstwo Skarbu Państwa wyznacza termin egzaminu państwowego, który przeprowadzany jest zawsze w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa, około 3 tygodni po zakończeniu zajęć.

              

W załączeniu przesyłamy harmonogram, program szczegółowy, formularz zgłoszeniowy.

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia.

 

Dodany 17.12.2018