« Wróć

IV Kaliskie Forum Biznesu

 

W dniu 17.10.2019 r.  odbyła się IV edycja Kaliskiego Forum Biznesu, której organizatorem była Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.  Uczestnicy  konferencji dowiedzieli się  między innymi jak projektować nowoczesne usługi, jak budować relacje między odbiorcą – przedsiębiorstwem – dostawcą usługi, co zrobić, żeby być o krok przed konkurencją oraz  jakie trendy i innowacje definiują branżę spożywczą w Polsce.

Podczas konferencji przedstawiciele  Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Klastra  Spożywczego Południowej Wielkopolski złożyli życzenia  Pani Prezes Zuzannie Szczudlik  z okazji 25 - lecia Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Na konferencji powołano Kapitułę Przedsiębiorstw Inteligentnych Specjalizacji mającej na celu:

  • Inspirowanie współpracy przedsiębiorstw z Jednostkami Naukowo Badawczymi na rzecz prowadzonych badań i kreowania innowacyjnych rozwiązań produkcyjno-technologicznych
  • Poszukiwanie i komercjalizacja interesujących rozwiązań badawczo- rozwojowych z
  • Tworzenie Konsorcjów  Naukowo –Badawczych dla realizacji projektów produkcyjnych
  • Poszukiwanie źródeł  wsparcia finansowego dla projektów innowacyjnych ze środków WRPO, NCBR, PROW,  PARP, Ministerstwa Nauki, Urzędu Marszałkowskiego i innych
  • Skupienie wokół Kapituły profesjonalnych podmiotów z doświadczeniem pisania i rozliczania projektów B+R
  • Wspieranie finansowe i merytoryczne wniosków i procedur patentowych , wzorów użytkowych oraz ochronę zasobów intelektualnych
  • Pogłębienie współpracy z Departamentem Gospodarki Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na rzecz promocji MARKI WOJEWÓDZTWA ze szczególnym uwzględnieniem udziału firm Kapituły w Targach i Wystawach Międzynarodowych oraz Misjach Gospodarczych

W ostatnim punkcie Panowie Bartosz Groele i Paweł Sikora mówili o Sądzie Arbitrażowym i Centrum Mediacji, które powstały przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu.

Jeżeli Macie Państwo potrzebę polubownie, szybko i efektywnie rozstrzygnąć spór gospodarczy ze swoim kontrahentem zapraszamy do RIG.

Dodany 21.10.2019

Galeria zdjęć