« Wróć

INTERESUJĄCE SZKOLENIA BIZNESOWE

Z dużym powodzeniem funkcjonuje w Kaliszu powołane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, które podejmuje różnorodne inicjatywy wsparcia lokalnego biznesu a zwłaszcza działania na rzecz jakości przygotowania i doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej, młodzieży i pracowników firm.

Regionalna Izba Gospodarcza w partnerstwie z CWRKDiZ tym razem podejmują kolejne wspólne przedsięwzięcie, które pragniemy zadedykować kadrze zarządzającej, menagerom wyższego i średniego szczebla oraz zespołom pracowniczym przedsiębiorstw. Są to bardzo profesjonalne szkolenia prowadzone przez wytrawnych i uznanych trenerów.

1. Employer branding w rozmowach rekrutacyjnych – organizowane w dniu 16 marca 2018 r.

2. Komunikacja i współpraca z pokoleniami X, Y, Z – organizowane w dniu 27 kwietnia 2018 r.

3. Zarządzanie talentami w firmie - organizowane w dniu 18 maja 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00 -17.00.

Biuro Regionalnej Izby Gospodarczej przyjmuje zgłoszenia osób delegowanych przez firmy oraz udziela szczegółowych informacji; Tel. 62 764 57 83 e-mail: rig@zeto.kalisz.pl.

Dodany 03.04.2018

Galeria zdjęć