Aktualności

Regionalna Izba Gospodarcza I Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski i na Pierwszym Festiwalu Profesjonalistów w Kaliszu

W dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA w Kaliszu odbył się organizowany przez Prezydenta Miasta Kalisza I Festiwal Profesjonalistów. Celem tego Festiwalu była promocja lokalnego przemysłu oraz licznych podmiotów gospodarczych o wysokim potencjale innowacyjno-produkcyjnym, tak by zachęcić młodzież oraz rodziców do przemyślanego i racjonalnego wyboru przyszłej pracy.

11.04.2018
Czytaj więcej »

INTERESUJĄCE SZKOLENIA BIZNESOWE

Z dużym powodzeniem funkcjonuje w Kaliszu powołane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, które podejmuje różnorodne inicjatywy wsparcia lokalnego biznesu a zwłaszcza działania na rzecz jakości przygotowania i doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej, młodzieży i pracowników firm.

03.04.2018
Czytaj więcej »
Spotkanie wigilijno-noworoczne 14.12.2017 r.

Pleszewska Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wlkp. oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu postanowiły wzorem doświadczeń z przed kilku lat zorganizować konferencję – spotkanie biznesowe 150 osobowej grupy przedsiębiorców Kalisza, Ostrowa Wlkp i Pleszewa.

03.04.2018
Czytaj więcej »