Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu

W dniu wczorajszym, tj. 21 marca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.


Zebranie na wstępie gratulowało Annie Kowalkiewicz-Oligny Jubileuszu 10-lecia formacji PIANO SONG. Eksplozja talentów pedagogicznych, artystycznych i biznesowych Pani Anny jest prawdziwym szczęściem dla Kaliszan. Na przestrzeni 10-ciu lat zbudowane zostały dwa silne fundamenty estradowe wzmacniające ideę muzycznego Kalisza. Pani Anna okazała się wnikliwym analitykiem i szlifierzem talentów muzyczno-wokalnych kaliskich artystów, którzy rozsławiają nasze miasto. Dwa koncerty jubileuszowe były dużym wydarzeniem kulturalnym i ucztą duchową dla licznych sympatyków.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes – Marek Antczak, a Przewodnictwo przejął Pan Tomasz Gałęzka. Sprawozdanie z działalności Izby za 2016 rok, bilans oraz rachunek zysków i strat przedstawił Dyrektor Biura, Andrzej Spychalski.

W sprawozdaniu obok podsumowania minionych dokonań zarysowano także cztery nowe przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2017 toku. Będą to:

· realizacja projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla 62 podmiotów gospodarczych pt. Zarządzanie Strategiczne – Sukces Wielkopolskich MMŚP za kwotę blisko 1 miliona złotych, wspólnie z Cechem Rzemiosł Budowlanych i Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, a także Instytutem Szkoleń Innovum z Warszawy

· udział 30-osobowej grupy przedsiębiorców w VI edycji workshopu Europy Centralnej i Wschodniej podczas Targów China HomeLife Show, który odbędzie się w dniach 06-07 czerwca 2017 r.

· przygotowanie i wdrożenie nowych zasad doskonalenia i szkolenia kadr przedsiębiorstw w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych przy współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu

· upowszechnianie możliwości pozyskania niskoprocentowych pożyczek do 1 miliona złotych na rozwój przedsiębiorstw z programu Jeremie 2.

 

Walne Zgromadzenie uchwałą przyjęło bilans oraz rachunek zysków i strat, a wypracowany zysk przeznaczył o na działalność statutową. Kolejną uchwałą Zgromadzenia ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium za 2016 rok. W wyniku wyborów Prezesem Izby ponownie został Pan Marek Antczak.

Na członków Zarządu wybrano następujące osoby:

1.      Tomasz Gałęzka – Wiceprezes

2.      Ryszard Moczyński – Wiceprezes

3.      Margota Suszyńska – Wiceprezes

4.      Andrzej Spychalski – Członek Zarządu, Dyrektor Biura

5.      Maciej Borowiak – Członek Zarządu

6.      Marek Nowacki – Członek Zarządu

7.      Łukasz Okoń - Członek Zarządu

8.      Józef Pilarczyk - Członek Zarządu

 

Walne Zgromadzenie wyraziło podziękowanie Panom Janowi Klibrowi i Andrzejowi Anczykowskiemu w związku z zakończeniem pełnienia misji Członka Zarządu RIG w Kaliszu.

W dyskusji Maciej Borowiak i Jan Kliber podjęli tematykę przygotowanej nowej ofensywy elektronicznej budującej nowy wizerunek i aktywną pozycję Izby wobec podmiotów zewnętrznych. Marek Matuszewski zaproponował włączenie się Izby do organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową konferencji biznesowej, która będzie miała miejsce w kwietniu.

 

Opracowała Paulina Kwaśniewskadodano: 10:52:40, 22.03.17

powrót do wszystkich aktualności
RIG
ul. Częstochowska 25 p. 9 • 62-800 Kalisz
rig@zeto.kalisz.pl • 62 764 57 83
All rights reserved ® Regionalna Izba Gospodarcza, Kalisz 2012
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Pink Elephant