Spotkanie wigilijne z władzami samorządowymi Kalisza >>

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Restauracji KOMODA odbyło się tradycyjne spotkanie członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu oraz Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski z Prezydentem Miasta Kalisza, Panem Grzegorzem Sapińskim, Wicestarostą Powiatu Kaliskiego, Panem Janem Kłyszem oraz Przewodniczącym Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta, Panem Krzysztofem Koszelą. Spotkanie prowadził Prezes Izby, Pan Marek Antczak.

Krzysztof Koszela Przewodniczącym Kaliskiej Rady Biznesu przy Prezydencie M. Kalisza >>

Dnia 3 października b.r. w kaliskim Ratuszu pod przewodnictwem Grzegorza Sapińskiego powołana została Kaliska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Kalisza.

Intelektualne Śniadanie Biznesowe >>

W imieniu Zarządów Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski w Kaliszu serdecznie zapraszam na kolejne Intelektualne Śniadanie Biznesowe, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Kryształowej KOMODA Club w Kaliszu przy ul. Niecałej.

Walne Zgromadzenie RIG - 14.04.2016 r. >>

Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 03.03.2016 r., zwołuję doroczne Walne Zgromadzenie członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14.04.2016 r. o godz. 12.00 w pierwszym terminie i o godz. 12.15 w drugim terminie w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości sala seminaryjna II piętro.

pokaż wszystkie
RIG
ul. Częstochowska 25 p. 9 • 62-800 Kalisz
rig@zeto.kalisz.pl • 62 764 57 83
All rights reserved ® Regionalna Izba Gospodarcza, Kalisz 2012
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Pink Elephant