Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu >>

W dniu wczorajszym, tj. 21 marca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.

Pożyczki JEREMIE >>

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu jest powiernikiem Funduszu Pożyczkowego z Programu JEREMIE 1 dla Wielkopolski zarządzanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Do chwili obecnej w wyniku owocnej współpracy 8 firm uzyskało pożyczki na cele inwestycyjne i ogólnorozwojowe.

Spotkanie wigilijne z władzami samorządowymi Kalisza >>

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Restauracji KOMODA odbyło się tradycyjne spotkanie członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu oraz Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski z Prezydentem Miasta Kalisza, Panem Grzegorzem Sapińskim, Wicestarostą Powiatu Kaliskiego, Panem Janem Kłyszem oraz Przewodniczącym Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta, Panem Krzysztofem Koszelą. Spotkanie prowadził Prezes Izby, Pan Marek Antczak.

Krzysztof Koszela Przewodniczącym Kaliskiej Rady Biznesu przy Prezydencie M. Kalisza >>

Dnia 3 października b.r. w kaliskim Ratuszu pod przewodnictwem Grzegorza Sapińskiego powołana została Kaliska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Kalisza.

pokaż wszystkie
RIG
ul. Częstochowska 25 p. 9 • 62-800 Kalisz
rig@zeto.kalisz.pl • 62 764 57 83
All rights reserved ® Regionalna Izba Gospodarcza, Kalisz 2012
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Pink Elephant